FANDOMArbetsmiljöer är miljöer skapade för att kunna arbeta tillsammans utan att behöva vara nära
VirtualTeam

Virtuella arbetsmiljöer skapar möjligheter.

varandra geografiskt. Det skapar stora möjligheter i dagens företag.

ÖversiktEdit

En virtuell arbetsmiljö är en miljö som används av ett virtuellt grupp(även känd som en geografiskt spridd grupp), en grupp av individer som arbetar över tid, rum och organisatoriska gränser med länkar stärkta av kommunikationsteknik. Medlemmar i virtuella grupper kommunicerar elektroniskt och får kanske aldrig träffas ansikte mot ansikte.


Det finns tre huvudsakliga aspekter till en virtuell miljö - ändamål, människor och länkar.

Olika sorters arbetsmiljöerEdit

Det finns olika typer av arbetsmiljöer och olika typer av virtuella grupper.


1.Virtuella grupper skapade bara för en uppgift är vanliga. De är ofta skapade för att diskutera specifika ämnen där personer med kunskap i ämnet kan dela med sig av idéer till ämnet. Fler personer kan läggas till i diskussionen om det behövs. Livslängden på gruppen beror på hur snabbt det går att lösa problemet.


2. Parallella grupper är grupper som består av specialiserade yrkesmän inriktade på problemlösning. De brukar bara behöva användas i korta stunder, men till skillnad från den föregående varianten av grupp så upplöses inte gruppen när uppgiften är löst.


3. Utvecklingsgrupper är grupper som är inriktade på att utveckla produkter. De kan vara geografiskt utspridda och kan arbeta från flera tidszoner. De kan också lägga till nya medlemmar till gruppen och kan ta beslut istället för att bara ge idéer.


4. Arbets- eller funktionella grupper är bara använda specifikt inom ett område på ett företag (t.ex. forskning).


5. Servicegrupper används till tjänster som t.ex. kundsupport.


Fördelar och nackdelarEdit

Fördelar med en virtuell arbetsmiljö

Ökad produktivitet: En virtuell arbetsmiljö skapar ofta en mer personlig flexibilitet eftersom man inte behöver använda de vanliga arbetstimmarna utan kan själv välja när man ska göra sitt jobb.

Större marknadsmöjligheter: När du jobbar på olika geografiska punkter så blir det lättare att konkurrera på en global marknad eftersom man kan bli stora lokalt på fler ställen samtidigt.

Få kunskap från hela världen: Företag kan mycket lättare använda sig av kunskap runt om i hela världen genom at använda sig av specialiserade yrkesmän i möten och diskussioner m.m.


Nackdelar med en virtuell arbetsmiljö

Kommunikationssvårigheter: Det största problemet med en virtuell arbetsmiljö är förmågan att kommunicera över Internet. Att inte kunna använda sig av kroppsspråk kan skapa missförståelse i gruppen och kan leda till stora problem. Om det inte finns ett effektivt sätt att kommunicera på så kan hela projektet så småningom misslyckas.

Dåligt ledarskap: Ledarskap är viktigt i alla sorters arbetsmiljöer och dåligt ledarskap kan vara det som gör så att ett projekt misslyckas. I en virtuell arbetsmiljö är ledarskap nästan viktigare än på en på en vanlig arbetsplats eftersom det krävs mer ansvar på att man gör sitt jobb. Att leda ett projekt över Internet är svårare än i en vanlig arbetsmiljö eftersom det kanske redan finns kommunikationssvårigheter.

Inkompetenta gruppmedlemmar: Ett virtuellt grupp borde bara bestå av erfarna och kunniga personer. Om vissa medlemmar i gruppen är lata eller inte har kunskap nog att göra sin tilldelade uppgift så slöar det ner projektet väldigt mycket och har en negativ effekt på resten av gruppen.


Exempel på program använda som virtuella miljöerEdit

Mingleverse

Skype

Gizmo

Jajah

Google Talk

GotoMeeting

WebEx

BudgetConference

BaseCamp

CentralDesktop

ActiveCollab

TeamWorkLive

QuickBase

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.